The Impact of Conservation Management on the Community Composition of Multiple Organism Groups in Eutrophic Interconnected Man-Made Ponds

Pieter Lemmens, Joachim Mergeay, Jeroen Van Wichelen, Luc De Meester, Steven A. J. Declerck

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  1768 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'The Impact of Conservation Management on the Community Composition of Multiple Organism Groups in Eutrophic Interconnected Man-Made Ponds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Landbouw & Biologie