The impact of intermediate-head navigation locks on downstream fish passage

Jenna Vergeynst, Ine Pauwels, Raf Baeyens, Johan Coeck, Ingmar Nopens, Tom De Mulder, Ans Mouton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

157 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftRiver Research and Applications online
Volume35
Exemplaarnummer3
Pagina's (van-tot)224–235
Aantal pagina’s12
ISSN1535-1459
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Thematische Lijst 2020

 • Water
 • Beschermde natuur
 • Klimaat

Thematische lijst

 • Versnippering
 • Klimaat
 • Kaderrichtlijn Water
 • Soortenbeleid
 • Beheer van water

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie
 • B005-dierkunde

Taxonomische lijst

 • palingen (Anguillidae)
 • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • waterbeleid
 • biodiversiteitsbeleid

Geografische lijst

 • Kempen
 • België

Technologisch

 • veldwerk (observatie en staalname)
 • visserijtechnieken

Dit citeren