De impact van stikstofdepositie op habitatkwaliteit in Vlaanderen: monitoring en perspectieven voor herstel: monitoring and perspectives for recovery

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper/Powerpoint/Abstract

95 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageDe impact van stikstofdepositie op habitatkwaliteit in Vlaanderen: monitoring en perspectieven voor herstel
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s13
PublicatiestatusGepubliceerd - 5-mrt-2024

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur
  • Bodem & lucht

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Vermesting
  • Verzuring

Dit citeren