‘The Matrix Reloaded': A review of expert knowledge use for mapping ecosystem services

Sander Jacobs, Benjamin Burkhard, Toon Van Daele, Jan Staes, Anik Schneiders

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    104 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van '‘The Matrix Reloaded': A review of expert knowledge use for mapping ecosystem services'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen