The Multicoloured Asian Ladybird Harmonia axyridis Pallas (Coleoptera: Coccinellidae), a threat for native aphid predators in Belgium?

Tim Adriaens, E Branquart, Dirk Maes

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    1970 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten