The Multicoloured Asian Ladybird Harmonia axyridis Pallas (Coleoptera: Coccinellidae), a threat for native aphid predators in Belgium?

Tim Adriaens, E Branquart, Dirk Maes

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    1917 Downloads (Pure)
    Filter
    Bijdrage aan INBO Nieuwsbrief

    Zoekresultaten