The need for large-scale distribution data to estimate regional changes in species richness under future climate change

Nicolas Titeux, Dirk Maes, Toon Van Daele, Thierry Onkelinx, Risto K. Heikkinen, Helena Romo, Enrique García-Barros, Miguel L. Munguira, Wilfried Thuiller, Chris A. M. van Swaay, Oliver Schweiger, Josef Settele, Alexander Harpke, Martin Wiemers, Lluís Brotons, Miska Luoto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

364 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'The need for large-scale distribution data to estimate regional changes in species richness under future climate change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw & Biologie

Aarde en milieuwetenschappen