The population genomic signature of environmental selection in the widespread insect-pollinated tree species Frangula alnus at different geographical scales

H. De Kort, K. Vandepitte, J. Mergeay, Kristine Vander Mijnsbrugge, O. Honnay

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    2572 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'The population genomic signature of environmental selection in the widespread insect-pollinated tree species Frangula alnus at different geographical scales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen