Thermal biology, microhabitat selection, and conservation of the insular lizard Podarcis hispanica atrata

A. M Castilla, Dirk Bauwens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  106 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Thermal biology, microhabitat selection, and conservation of the insular lizard Podarcis hispanica atrata'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Aarde en milieuwetenschappen