Beschermen of doden? Polariserende dynamieken in het publiek debat over vossen en everzwijnen in Vlaanderen

Ann Van Herzele, Noelle Aarts, Jim Casaer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

  274 Downloads (Pure)
  TaalEngels
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2015

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Maatschappij

  Beleidsmatig

  • biodiversiteitsbeleid
  • faunabeheer
  • jacht
  • natuurbeheer
  • wetgeving
  • volksgezondheid
  • wildschadebeleid

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren