Toekomstverkenning van het Sentse Krekengebied: Verslag van een intersectoraal overleg

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

383 Downloads (Pure)

Uittreksel

Op 10 maart 2023 vond een ééndaagse workshop plaats in het Provinciaal Domein De Boerekreek. Het doel was om met een kleine groep een beter begrip te creëren voor de noden en bezorgdheden van de verschillende sectoren, om een gewenst toekomstbeeld voor (water)beheer in het Krekengebied van Sint-Laureins te formuleren en potentiële, gedragen oplossingsrichtingen voor (water)beheer en mogelijke samenwerkingsverbanden te bespreken.
Uit de oefeningen blijkt dat verschillende lokale actoren op betere samenwerking hopen in de toekomst, als randvoorwaarde of als verzoek naar de andere sectoren. Hoewel de workshop slechts uit één dag bestond, en er dus geen grote oplossingen uit gehaald kunnen worden, bleek uit de reacties dat de oefeningen wel hebben bijgedragen aan het creëren van meer begrip, de randvoorwaarde voor een succesvolle samenwerking in de toekomst.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s32
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.24

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Dit citeren