Toelichting omtrent de meest recente versie van de Biologische Waarderingskaart voor een perceel met waterplas en omgevend struweel in Brecht

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  187 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van een lopend dossier is informatie uit de Biologische Waarderingskaart nodig betreffende een kleiwinningsput in Brecht.Er is onduidelijkheid over welke bron de meest recente informatie verstrekt. Het advies geeft duiding over de verschilpunten tussen de op het AGIV gepubliceerde kaart en de meer recente Habitatkaart versie 5.2. Verder wordt van de gevraagde polygonen de meest recente BWK-typering, de biologische waardering en de eventuele habitattypering opgesomd.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 11-jan-2010

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2168

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Habitats
  • Soorten en biotopen
  • Biotopen
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B290-fytogeografie

  Dit citeren