Toepassing van de methodiek voor afbakening van GWATES op VEN en erkende natuurreservaten

Tom De Dobbelaer (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

1783 Downloads (Pure)

Uittreksel

Vlaanderen werd in 2017, 2018 en 2019 geconfronteerd met lange droogteperiodes. De Vlaamse overheid werkt daarom aan een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik bij waterschaarste. Dat moet toelaten om weloverwogen beslissingen te nemen. Naast aquatische natuur, moet ook grondwaterafhankelijke terrestrische natuur volwaardig meegenomen worden. Om aan te sluiten bij bestaande beleidskaders, wordt het afwegingskader ingepast in de afbakening van de Grondwaterafhankelijke Terrestrische Ecosystemen. Een GWATE is een ruimtelijke indeling van een unieke combinatie van een grondwaterlichaam en een SBZ-H. In dit advies maakt het INBO een kaart met de grondwaterafhankelijke natuur binnen het VEN en de erkende reservaten door toepassing van de methodiek voor de afbakening van de GWATES.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 23-jun-2020

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.3967

Thematische lijst

  • Verdroging
  • Milieu
  • Klimaat
  • Beleid
  • Biotopen

Dit citeren