Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voor de periode tot 2010

Patrick Meire, Erika Van den Bergh, J Graveland, D. J de Jong, S Van Damme

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  328 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit verslag betreft het toetsen van de ecologische effectiviteit van de maatregelen die in de ‘Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium; voorstellen voor besluiten’ voorgesteld worden in het basispakket voor het thema natuurlijkheid. In een eerste luik wordt een beoordeling gepresenteerd van de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen per NOPzone. Daarna wordt de effectiviteit van het geheel van maatregelen voor de periode tot 2010 afgezet tegen het streefbeeld natuurlijkheid uit de LTV. In een laatste deel wordt de bijdrage van de voorgestelde maatregelen aan de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura-2000 gebieden van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn beoordeeld.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijUniversity of Antwerp (UA)
  Aantal pagina’s11
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2004

  Publicatie series

  NaamReport Ecosystem Management Research Group ECOBE
  UitgeverijUniversity of Antwerp

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Ruimte
  • Beleid

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Beleidsmatig

  • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
  • duurzame ontwikkeling
  • ecosysteemdiensten
  • Natura 2000
  • ruimtelijk beleid

  Geografische lijst

  • Zeeland
  • Schelde
  • Vlaanderen

  Dit citeren