Toets van het MWeA aan de in INBO.A.2012,79 voorgestelde vereiste habitatoppervlakte voor de verschillende zones van de Zeeschelde

Erika Van den Bergh (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1717 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bij beslissing van de Vlaamse regering van 2005 werd voor het Scheldebekken een streefoppervlakte van natuurtypen bepaald waarbij rekening moest worden gehouden met de reeds aanwezige habitats. Dit 'Meest Wenseljik Alternatief' wordt deels ten uitvoer gebracht door het geactualiseerde Sigmaplan. In de besluitvorming ontbreken echter streefoppervaktes per deelgbied. In dit advies (evenals in advies INBO.A.2012.79) gaat INBO na in hoeverre de huidige doelstellingen per deelgebied invulling geven aan de totale doelstelling. De ruimtelijke vertaling van de natuurtypen naar deelgebieden is momenteel via diverse projecten in uitvoering.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 22-nov-2012

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2856

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren