Toward a roadmap for diadromous fish conservation: the Big Five considerations

P Verhelst, J Reubens, D Buysse, P Goethals, J Van Wichelen, T Moens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1669 Downloads (Pure)

Uittreksel

Increasing habitat fragmentation is a major contributing factor to dramatic reductions in populations of migratory species worldwide. Diadromous fish species in particular are affected by this anthropogenic disturbance, resulting in historically low population abundances. Despite a plethora of management measures and considerable investment, desired results are often lacking. Here, we highlight five important considerations - the "Big Five" - for diadromous species management: removal of barriers to migration, installation of fish passages, habitat restoration, restocking, and fisheries management. We review current management measures and their effectiveness, and propose a way forward. Current management of diadromous fish populations largely focuses on mitigation of migration barriers, but management will likely fail if other fundamental aspects of diadromous species' life cycles are overlooked or disregarded. We therefore propose an integrated management strategy that takes into account the five major factors influencing diadromous fish species, with the ultimate goal of restoring their populations.
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftFrontiers in Ecology and the Environment
Volume19
Exemplaarnummer7
Pagina's (van-tot)396-403
Aantal pagina’s8
ISSN1540-9295
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - sep-2021

Thematische Lijst 2020

  • Water
  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • Versnippering
  • Vismigratie
  • Soortenbeschermingsplan
  • Verontreiniging
  • Stroombekkens
  • Vissen
  • Zoet-Zout overgangen

Taxonomische lijst

  • vissen (Pisces)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'Toward a roadmap for diadromous fish conservation: the Big Five considerations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Dit citeren