Towards participatory integrated valuation and modelling of ecosystem services under land-use change

Corentin Fontaine, Nicolas Dendoncker, Rik De Vreese, Ingrid Jacquemin, Allyson Marek, Ann Van Herzele, Guénaël Devillet, Dieter Mortelmans, Louis François

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Towards participatory integrated valuation and modelling of ecosystem services under land-use change'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Sociale wetenschappen