Training dogs to search for collision fatalities of bats in wind farms in Flanders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

88 Downloads (Pure)
TaalEngels
Aantal pagina's1
StatusGepubliceerd - 8-nov-2019

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Soortenbeleid
  • Windenergie

Taxonomische lijst

  • vleermuizen (Chiroptera)

Dit citeren