Training dogs to search for collision fatalities of bats in wind farms in Flanders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

1672 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
Aantal pagina’s1
PublicatiestatusGepubliceerd - 8-nov-2019

Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Soortenbeleid
  • Windenergie

Taxonomische lijst

  • vleermuizen (Chiroptera)

Dit citeren