Trapped within the corridor of the Southern North Sea: The potential impact of offshore wind farms on seabirds

Eric Stienen, Jeroen van Waeyenberge, Eckhart Kuijken, J Seys

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een boek niet door INBO uitgegeven

    1101 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'Trapped within the corridor of the Southern North Sea: The potential impact of offshore wind farms on seabirds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie