Tree cavity beetles in Haspengouw and Pays De Herve: Crepidophorus mutilatus (Elateridae) new for the Belgian fauna and rediscovery of Gnorimus variabilis (Cetoniidae). 

Arno Thomaes, Luc Crévecoeur, Michael Wijnants

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

  388 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftBulletin van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Entomologie = Bulletin de la Société royale belge d'entomologie
  Aantal pagina’s13
  ISSN1374-8297
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2014

  Thematische lijst

  • Beheer van bos
  • Soortenbeheerplan
  • Insecten
  • Kleine landschapselementen

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B280-dierenecologie

  Taxonomische lijst

  • xylobionte kevers

  Dit citeren