Tree mineral nutrition is deteriorating in Europe

Mathieu Jonard, Alfred Fürst, Arne Verstraeten, Anne Thimonier, Volkmar Timmermann, Nenad Potocic, Peter Waldner, Sue Benham, Karin Hansen, Päivi Merilä, Quentin Ponette, Ana C De La Cruz, Peter Roskams, Manuel Nicolas, Luc Croisé, Morten Ingerslev, Giorgio Matteucci, Bruno Decinti, Marco Bascietto, Pasi Rautio

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  18 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Tree mineral nutrition is deteriorating in Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Aarde en milieuwetenschappen