Trendanalyse en geïntegreerde verwerking van de gegevens uit het vlaamse bosbodemmeetnet : overeenkomst b&g/12/1996 : eindverslag

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

  1613 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit rapport bevat 6 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de trendanalyse en geïntegreerde verwerking van de analyseresultaten van het neerslag- en bodemwater gedurende de periode 1992-1997 verricht. In het tweede hoofdstuk worden de wateranalyses verder aangewend om fundamentele vragen rond de stikstofproblematiek en verzuring op te lossen. Daartoe werden nutriënten- en zuurbudgetten opgemaakt. De relatie tussen kroonconditie en biotische/abiotische factoren wordt behandeld in hoofdstuk 3 terwijl in hoofdstuk 6 de verbanden met de groei worden besproken. De minerale voedingstoestand wordt deels besproken in hoofdstuk 3 maar komt uitgebreider aan bod in hoofdstuk 4. De problematiek van de kruidvegetatie wordt toegelicht in hoofdstuk 5. In een afsluitend hoofdstuk wordt ingegaan op de bosbouwkundige implicaties van een mogelijk ecosysteemherstel en het nemen van interne maatregelen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijUniversiteit Gent
  Aantal pagina’s192
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2000

  Thematische lijst

  • Vermesting
  • Verzuring

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B002-biofysica

  Dit citeren