Trends op basis van de Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen (ABV): Technisch achtergrondrapport voor de periode 2007-2022

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

860 Downloads (Pure)

Uittreksel

Dit rapport publiceert de meest recente analyses op basis van het telwerk voor het project “Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen” of kortweg ABV, een gezamenlijk initiatief van het INBO en Natuurpunt Studie in samenwerking met de lokale vogelwerkgroepen.
Het project werd opgestart in 2007 en heeft als doelstelling het beschrijven van aantalsontwikkelingen van een set van ca. 80 algemene broedvogelsoorten in Vlaanderen. Zowel jaarlijkse schommelingen als meerjarige trends zijn daarbij interessante resultaten in functie van lokaal, regionaal en internationaal beleid.
Dit rapport is een technisch achtergrondrapport. Het bestaat uit drie delen: het eerste deel beschrijft de methodiek van de verwerking en de weergave van de resultaten; het tweede deel geeft een aantal indicatoren gebaseerd op trends van meerdere soorten; het derde deel beschrijft de tijdreeks van individuele soorten. We beperken ons in delen twee en drie tot een gestandaardiseerde weergave van de meest relevante cijfers zonder ecologische interpretatie. Voor een ecologische interpretatie van de resultaten verwijzen we naar andere publicaties zoals INBO Vogelnieuws.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s348
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.1

Thematische Lijst 2020

  • Faunabeheer

Dit citeren