Typische faunasoorten van de verschillende Natura 2000 habitattypes, in functie van de beoordeling van de staat van instandhouding op niveau Vlaanderen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  443 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van de opmaak van de instandhoudingsdoelen is er nood aan een lijst van typische faunasoorten per Natura 2000 habitattype. Dergelijke lijst kan gebruikt worden bij de beoordeling van de kwaliteit van de Natura 2000 habitattypen. Dit advies gaat na welke faunasoorten voldoende kenmerkend en typisch zijn voor een specifiek Natura 2000 habitattype. Dit is nuttig om op een Vlaams niveau de kwaliteit van een habitattype te beoordelen. Daarnaast geeft het advies ook aan hoe faunasoorten per habitattype gebruikt kunnen worden voor een beoordeling van de regionale staat van instandhouding en hoe ze gehanteerd kunnen worden op een lager schaalniveau. Dit advies is een herwerkte versie van de adviezen INBO.A.2011.77 en INBO.A.2012.29.
  TaalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  StatusGepubliceerd - 13-jan-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3063

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten en biotopen
  • Fauna
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren