Ungulate seed dispersal : aspects of endozoöchory in a semi-natural landscape = Zaadverbreiding door hoefdieren: aspecten van endozoöchorie in een halfnatuurlijk landschap

Eric Cosyns

  Onderzoeksoutput: ScriptieDoctoraatsscriptie - Doctoraatsscriptie

  1187 Downloads (Pure)
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Uitgever
  ISBN’s in drukversie90-403-0211-1
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2004

  Thematische lijst

  • Beheer van natuur

  Dit citeren