Universal criteria for species conservation priorities? Findings from a survey of public views across Europe

A Fischer, B Bednar-Friedl, F Langers, M Dobrovodská, N Geamana, K Skogen, Myriam Dumortier

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  20 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Universal criteria for species conservation priorities? Findings from a survey of public views across Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw & Biologie