Using environmental DNA metabarcoding to monitor fish communities in small rivers and large brooks: Insights on the spatial scale of information.

Charlotte Van Driessche, Teun Everts, Sabrina Neyrinck, David Halfmaerten, Annelies Haegeman, Tom Ruttink, Dries Bonte, Rein Brys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

273 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftEnvironmental Research
ISSN0013-9351
PublicatiestatusGepubliceerd - 14-apr-2023

Thematische Lijst 2020

  • Water

Thematische lijst

  • Vissen
  • Oppervlaktewater

Dit citeren