Validatie van de door de VLM opgemaakte attesten in het kader van bestemmingswijzigingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1627 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bij bestemmingswijzigingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen is het mogelijk dat landbouwpercelen een natuurbestemming krijgen. In dat geval wordt in het kader van het Mestdecreet de bemestingsklasse van dat perceel herzien op basis van een vegetatietypologie. Op vraag van de verificatiecommissie wordt bij betwisting van deze typologie na terreinbezoek een attest opgemaakt. Het INBO heeft als opdracht deze attesten te valideren. Dit advies beschrijft de werkwijze waarop deze validatie attest per attest gebeurt. Wanneer het INBO niet akkoord is met de voorgestelde vegetatietypologie en/of bemestingsklasse van een landbouwperceel worden aanpassingen geadviseerd. In 2016 waren er opmerkingen bij vier dossiers. Het advies bundelt de adviezen
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 8-dec-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3525

  Dit citeren