Validatie van de door de VLM opgemaakte attesten in het kader van bestemmingswijzigingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen

Lieve Vriens (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  3371 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Bij bestemmingswijzigingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen is het mogelijk dat landbouwpercelen een natuurbestemming krijgen. In dat geval wordt in het kader van het Mestdecreet de bemestingsklasse van dat perceel herzien op basis van een vegetatietypologie. Op vraag van de verificatiecommissie wordt bij betwisting van deze typologie na terreinbezoek een attest opgemaakt. Het INBO heeft als opdracht deze attesten te valideren. Dit advies beschrijft de werkwijze waarop deze validatie attest per attest gebeurt. Wanneer het INBO niet akkoord is met de voorgestelde vegetatietypologie en/of bemestingsklasse van een landbouwperceel worden aanpassingen geadviseerd. In 2014 waren er opmerkingen bij twee dossiers. Het advies bundelt tevens de ad
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 27-okt-2014

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3193

  Thematische lijst

  • Buitengebied
  • Ruimte
  • Landbouw (maatschappij)
  • Maatschappij
  • Soorten en biotopen
  • Graslanden
  • Biotopen

  Dit citeren