Validatie van de door de VLM opgemaakte attesten in het kader van bestemmingswijzigingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

703 Downloads (Pure)

Uittreksel

Bij bestemmingswijzigingen in ruimtelijke uitvoeringsplannen is het mogelijk dat landbouwpercelen een natuurbestemming krijgen. In dat geval wordt in het kader van het Mestdecreet de bemestingsklasse van dat perceel herzien op basis van een vegetatietypologie. Op vraag van de verificatiecommissie wordt bij betwisting van deze typologie na terreinbezoek een attest opgemaakt. Het INBO heeft als opdracht deze attesten te valideren. Dit advies beschrijft de werkwijze waarop deze validatie attest per attest gebeurt. Wanneer het INBO niet akkoord is met de voorgestelde vegetatietypologie en/of bemestingsklasse van een landbouwperceel worden aanpassingen geadviseerd. Het advies motiveert voorgestelde aanpassingen bij de dossiers van 2022.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 9-dec-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4542

Thematische lijst

  • Graslanden
  • Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart

Dit citeren