Varens op de muren van Gent

Wouter Van Landuyt, G Heyneman

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Varens op de muren van Gent'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie