Variability in DNA Methylation and Generational Plasticity in the Lombardy Poplar, a Single Genotype Worldwide Distributed Since the Eighteenth Century

An Vanden Broeck, Karen Cox, Rein Brys, Stefano Castiglione, Angela Cicatelli, Francesco Guarino, Berthold Heinze, Marijke Steenackers, Kristine Vander Mijnsbrugge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

1743 Downloads (Pure)
Filter
A1: Web of Science-artikel

Zoekresultaten