Variability in stock assessment of cockles (Cerastoderma edule L.) in the Oosterschelde (in 1980-1990), in relation to environmental factors

J Coosen, F Twisk, M. W. M van der Tol, R. H. D Lambeck, M. R van Stralen, Patrick Meire

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

  44 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'Variability in stock assessment of cockles (<i>Cerastoderma edule</i> L.) in the Oosterschelde (in 1980-1990), in relation to environmental factors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Aarde en milieuwetenschappen

  Landbouw & Biologie