Veldstudies naar monitoring van biota in het kader van de rapportage van de chemische toestand voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2018 (algemene trends en relaties).

Lies Teunen, Claude Belpaire, F. Dardenne, R. Blust, Adrian Covaci, L Bervoets

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport niet door INBO uitgegeven

Filter
Actief

Zoekresultaten