Veranderingen in de vegetatie van de Herenbossen in Hulshout sinds 1980 : zijn effecten van verdroging, verzuring en vermesting merkbaar?

Johnny Cornelis, L Rombouts, M Hermy

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  Uittreksel

  In the ‘Herenbossen’, an alluvial forest of 62 ha in the northern part of Belgium, 111 vegetation plots of 196 m2 were described in 1980 and in 2004. Changes in the herbaceous vegetation were examined on the community-, plot- and species-level. Some changes can be explained by the difference in methodology, but the effect of changing environmental conditions is also noticeable. In 24 years the forest vegetation is influenced by eutrophication, desiccation, acidification, disturbance and increasing darkness.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftNatuur.Focus
  Volume6
  Exemplaarnummer1
  Pagina's (van-tot)4-10
  Aantal pagina’s7
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2007

  Thematische lijst

  • Flora

  Dit citeren