Verdieping Europaterminal: monitoring om potentiële effecten op het Galgeschoor op te volgen. Referentietoestand (T0)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

524 Downloads (Pure)

Uittreksel

Bij de verdieping van de Europaterminal in het Antwerps havengebied (rechteroever Zeeschelde) wordt een nieuwe kaaimuur gebouwd en worden de aanmeerlocaties aan de terminal verdiept.
De Europaterminal grenst aan het natuurreservaat ‘Galgeschoor’, Europees beschermd Vogel- en Habitatrichtlijngebied en Ramsar-gebied.
In het milieueffectenrapport zijn potentiële effecten op het gebied geïdentificeerd. Via projectmonitoring gaan we de impact tijdens en na de werken in beeld brengen, vooral voor het noordelijk deel van het Galgeschoor. We focussen op schorvegetatie, sedimentkwaliteit en hoogtewijzigingen van slikken en schorren. De projectmonitoring verloopt in fasen volgend op de uitvoeringsfasen van de werken aan de Europaterminal. In eerste instantie wordt in dit rapport de huidige toestand of referentietoestand beschreven.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s62
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.14

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Thematische lijst

  • N2000 gebieden
  • Transport
  • Antwerpen
  • Schelde
  • Estuaria
  • Slikken en schorren

Geografische lijst

  • Schelde

Dit citeren