Vergelijking van de NARA- en PLEDGE-databank beschermde natuur

Toon Spanhove (Hoofdauteur)

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

355 Downloads (Pure)

Uittreksel

In de Europese Biodiversiteitsstrategie vraagt de Europese Commissie de aanduiding van beschermde en strikt beschermde natuurgebieden. Het NARA 2020 becijferde het aandeel juridisch beschermde natuur op 25,7 %1. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelde eind 2022 een databank op met een voorstel van beschermde (of te beschermen) gebieden, waarin 26,4 % van Vlaanderen vervat zit. Op vraag van het ANB worden beide cijfers in dit advies vergeleken en geanalyseerd en worden de gelijkenissen en verschillen nagegaan.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 12-jul-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4578

Thematische lijst

  • Ruimte
  • Beleid

Dit citeren