Verkennende ecologische gebiedsvisie voor de tijgebonden Durme: kaartenbijlage

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  571 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Dit rapport leunt aan bij de studie van Van Den Bergh et al. (1999) en kan beschouwd worden als een verdere uitwerking van deze studie op een meer gedetailleerd schaalniveau. Er werd een gedetailleerde analyse naar milieu- en structuurkwaliteit uitgevoerd, gekoppeld aan een analyse van ecotopen en representatieve soorten. Dit werd gebiedsdekkend binnen de hele perimeter van het studiegebied uitgevoerd, waardoor een gebiedsvisie uitgewerkt werd, die zich niet beperkt tot de locaties waar gecontroleerde overstromingsgebieden of slik- en schorontwikkeling mogelijk zijn.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud
  Aantal pagina’s39
  ISBN van geprinte versie90-403-0173-5
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2003

  Publicatie series

  NaamRapport Instituut voor Natuurbehoud
  UitgeverijInstituut voor Natuurbehoud: Brussel
  Nr.2003.03

  Thematische lijst

  • Ruimte
  • Beleid

  EWI Biomedische wetenschappen

  • B003-ecologie

  Beleidsmatig

  • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
  • biodiversiteitsbeleid
  • doelgroepenbeleid
  • economische aspecten van natuur-, bos en biodiversiteitsbeleid
  • duurzame ontwikkeling
  • Natura 2000
  • natuurbeheer

  Dit citeren