Verkennende gebiedsanalyses in functie van het PAS-herstelbeheer. Prioriteringsvoorstellen inzake herstelbeheermaatregelen in het kader van het remediëren van momenteel te hoge N-depositie in SBZ-deelgebieden en -habitats

Luc De Keersmaeker (Hoofdauteur), Kris Decleer, Maurice Hoffmann

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1831 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof heeft het INBO voor specifieke habitatlocaties onderzocht welke set van herstelmaatregelen het meest aangewezen of vereist zijn, rekening houdend met de lokale toestand van de habitat, de depositiedruk, de landschappelijke context, de aanwezige kwetsbare soorten, al uitgevoerd beheer, e.d. Het herstelbeheer heeft uitsluitend betrekking op habitatlocaties waar de KDW voor stikstofdeposities overschreden is. Aan de hand van de globale gebiedsanalyses kan dan een begroting gemaakt worden van de totale kost die aan het herstelbeheer verbonden is. Dit advies geeft uitleg bij de werkwijze waarop de analyses uitgevoerd zijn en bundelt de resultaten.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 23-jul-2015

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3334

  Thematische lijst

  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen
  • Beheer
  • Beleid

  Dit citeren