Verkenning van groenblauwe business modellen voor landbouwers

Kurt Sannen, Mischa Indeherberg, Laura Lauwers, Myriam Dumortier

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

232 Downloads (Pure)

Uittreksel

We stelden vast dat groenblauwe maatregelen de bedrijfsvoering van suboptimale bedrijven duidelijk kunnen verbeteren. Voor sterk gespecialiseerde bedrijven ligt het veel moeilijker. Dit heeft te maken met de verhouding tussen enerzijds de landbouwkundige meerwaarde en de voorziene vergoeding voor de groenblauwe maatregelen en anderzijds de opbrengsten van de bedrijven. We stellen dus vast dat de trend naar schaalvergroting in de landbouw conflicteert met de beleidsdoelen om meer groenblauwe maatregelen in het landschap te integreren.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s266
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2024

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.9

Thematische Lijst 2020

  • Natuur & maatschappij

Dit citeren