Vijzels en vissen: vis(on)veiligheid van de Archimedes vijzel

Ine Pauwels, Raf Baeyens, Johan Coeck, Gerard de Laak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een tijdschrift zonder peer review

1673 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
Exemplaarnummer57
Pagina's (van-tot)24-27
Aantal pagina’s4
PublicatiestatusGepubliceerd - sep-2020

Thematische Lijst 2020

 • Water

Thematische lijst

 • Vismigratie
 • Oppervlaktewater
 • Beheer van water

EWI Biomedische wetenschappen

 • B003-ecologie
 • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

 • palingachtigen (Anguillidae)
 • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

 • aquatisch beheer
 • Kaderrichtlijn Water (KRW)
 • milieueffectenrapportage (MeR)

Geografische lijst

 • België

Technologisch

 • visserijtechnieken

Vrije trefwoorden

 • Waterkracht
 • Hydropower
 • Archimedes vijzels
 • brasem
 • blankvoorn
 • paling
 • palingbeheer
 • visschade

Dit citeren