Vlaamse debatcultuur bemoeilijkt constructieve samenwerking bij zoogdierbeheer: Human-wildlife conflicts

Jim Casaer, Ann Van Herzele, Noelle Aarts

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

  1112 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Over het beheer van soorten die het (weer) goed doen, zijn de meningen vaak sterk verdeeld. De discussies hierover lijken vaak zeer stereotiep te verlopen en snel muurvast te zitten. In deze studie analyseerden we het debat rond de rekolonisatie van Vlaanderen door de vos en de terugkeer van het everzwijn. De argumenten die de verschillende betrokken partijen aanhalen en de manier van debatteren blijken een constructieve discussie eerder te blokkeren, dan bij te dragen tot het vinden van oplossingen.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftZoogdier
  Volume27
  Exemplaarnummer2
  Pagina's (van-tot)3 - 5
  Aantal pagina’s3
  PublicatiestatusGepubliceerd - 1-jun-2016

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soortenbeleid
  • Maatschappij

  Taxonomische lijst

  • wildsoorten

  Beleidsmatig

  • doelgroepenbeleid
  • conflictsoorten

  Geografische lijst

  • Vlaanderen

  Dit citeren