Vliegbeperkingen voor dronegebruik boven natuurgebieden

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

731 Downloads (Pure)

Uittreksel

We weten op dit moment niet welke impact drones hebben op in het wild levende dieren. Toch is het belangrijk dat we onze Natura-2000-gebieden niet blootstellen aan bijkomende druk. Ook wanneer er geen waarneembaar gedrag is zoals vluchten, kan er fysiologische verstoring optreden. Onderzoek toonde aan dat stress door veelvuldige verstoring kan leiden tot een hoger energieverbruik, een lagere reproductie, een verminderde levensduur en veranderingen in tijd- en ruimtegebruik.

Binnen een Vlaamse context werd de impact van drones nog niet onderzocht. Wij hebben op basis van de internationale literatuur generieke vliegbepalingen voor dronegebruik boven natuurgebied (bestaande uit reservaten, Natura2000- en VEN-gebied) geformuleerd zoals type drone en motor, de afmetingen van het toestel, het vliegpatroon, de vlieghoogte, de vliegduur en de vliegfrequentie. We werkten ook een kader uit met specifieke richtlijnen bij een aanvraag tot afwijking op de generieke vliegbepalingen.

Een hiatenanalyse gebaseerd op overwinteringsgebieden van watervogels, slaapplaatsen, kwetsbare broedvogels en beschermde gebieden toont de eventuele kwetsbaarheid door dronegebruik buiten de de zone met de generieke vliegbeperkingen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Aantal pagina’s74
DOI's
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Publicatie series

NaamRapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.13

Thematische Lijst 2020

  • Beschermde natuur

Dit citeren