Vogelrichtlijngebied in de kijker: Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA2: Artikel in een tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1peer review

2 Downloads (Pure)
Oorspronkelijke taalNederlands
TijdschriftOriolus: Vlaams Tijdschrift voor Ornithologie
Exemplaarnummer2
Pagina's (van-tot)45-67
Aantal pagina’s23
ISSN0774-7675
PublicatiestatusGepubliceerd - 2023

Thematische Lijst 2020

 • Beschermde natuur
 • Faunabeheer

Thematische lijst

 • Natuurinrichting
 • Soortenbeschermingsplan
 • Zeebrugge
 • N2000 gebieden
 • N2000 monitoring
 • Kust en Estuaria
 • Zee- en kustvogels

EWI Biomedische wetenschappen

 • B280-dierenecologie

Taxonomische lijst

 • meeuwen en sterns (Laridae and Sternidae)

Dit citeren