Voices from the Field 3: Give practitioners more freedom on how to achieve results in the field

Louise Vercruysse, Francis Turkelboom, Dieter Mortelmans, Lisa Shariff, Inés Gutiérrez Briceño, Marina Garcia-Llorente, Sven Defrijn

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureBijdrage aan een rapport niet door INBO uitgegeven

360 Downloads (Pure)

Zoekresultaten