Voorlopig beheervoorstel voor de dijkvegetaties langs de Kleine Nete in Lier

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1408 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Op de dijken van de Kleine Nete ter hoogte van Lier zijn veeroosters geplaatst die schapenbegrazing op het dijklichaam mogelijk maken. Het advies geeft aan waar schapenbegrazing of maaibeheer aangewezen is om op de dijken de doelvegetaties ‘soortenrijk grasland’ of ‘soortenrijk glanshavergrasland’ te realiseren in functie van de huidige vegetatie. Daarvoor werd eerst een dijkkartering uitgevoerd. Ook het beheer van ruigtes van Japanse duizendknoop en pioniersvegetaties komt aan bod.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 29-jun-2016

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.3458

  Thematische lijst

  • Soorten en biotopen
  • Ruigten en pioniersvegetaties
  • Regulier beheer
  • Beheer
  • Beheer van natuur
  • Graslanden
  • Biotopen

  Dit citeren