Voorstel tot uitbreiding van deelgebied 11 van de Speciale Beschermingszone ‘BE2200037: Uiterwaarden van de Limburgse Maas met Vijverbroek’ na ontginning: Situering en ecologische onderbouwing

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1853 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  Na de ontginning van zand- en grind in de Maasvallei te Kinrooi wil de ontginningsmaatschappij een deel van de terreinen en hun omgeving herinrichten i.f.v. een verhoging van de veiligheid en natuurlijkheid in de vallei. Het projectrapport ‘Randzones’ bevat een aanzienlijke herlokalisatie en uitbreiding van Europees belangrijke habitattypes en -soorten, met het oog op het bereiken van een goede staat van instandhouding. Dit advies gaat na welke Europees beschermde habitattypes en -soorten actueel voorkomen en hoe hun actuele, lokale staat van instandhouding is. Daarnaast wordt onderzocht waar deze habitats zich ruimtelijk kunnen ontwikkelen, welke hieraan gekoppelde Europees te beschermen soorten hier een geschikt leefgebied kunnen vinden e
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 7-nov-2011

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.2565

  Thematische lijst

  • Beleid
  • Soorten en habitats
  • Natura 2000 en instandhoudingsdoelen

  Dit citeren