Voorstel van hydrologische monitoring en gewenste herstelmaatregelen voor het Brandven (Molenbeersel - Limburg)

Piet De Becker (Hoofdauteur)

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

  1304 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  De Vlaamse Landmaatschappij voert een onderzoek uit naar het nut van de ruilverkaveling Molenbeersel (gemeente Kinrooi, Limburg). In het ruilverkavelingsgebied ligt het Habitatrichtlijngebied Brandven. In dit advies wordt een voorstel gedaan voor hydrologische monitoring, voor het te voeren beheer en voor de inrichting van dit gebied.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2-jun-2009

  Publicatie series

  NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
  Nr.INBO.A.1970

  Dit citeren