Voorstel voor afbakening van nieuwe Ramsargebieden in Vlaanderen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek

655 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het Ramsar-verdrag is in 1971 ondertekend in Iran en in 1986 bekrachtigd door België. Het doel van het Ramsar-verdrag is het wereldwijd behoud van waterrijke gebieden van internationale betekenis - in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels - en de bevordering van het verstandig gebruik van watergebieden. Oorspronkelijk werden in Vlaanderen vier gebieden aangeduid, enkel en alleen op basis van de toenmalige vogelcriteria. Intussen zijn criteria voor afbakening van dergelijke gebieden uitgebreid met criteria m.b.t. habitats en andere soortengroepen dan vogels. Naar aanleiding van vijftig jaar Ramsar in 2021 heeft het INBO gewerkt aan een nieuw voorstel voor de afbakening van bijkomende Ramsar-gebieden in Vlaanderen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 30-jun-2023

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4660

Thematische Lijst 2020

 • Water

Thematische lijst

 • Fauna
 • Flora
 • Watervogels
 • Biotopen

Taxonomische lijst

 • libellen (Odonata)
 • vogels (Aves)
 • vissen (Pisces)

Beleidsmatig

 • biodiversiteitsbeleid
 • beleidsondersteuning (incl. instrumenten)
 • natuurbeleid
 • waterbeleid
 • ruimtelijk beleid

Geografische lijst

 • Vlaanderen

Technologisch

 • evaluatietechnieken

Dit citeren