Uittreksel

In de Beleidsnota Omgeving (2019-2024) staat er : “We zetten in samenwerking met het beleidsdomein Landbouw en Visserij en relevante actoren een Meetnet Biodiversiteit Agrarisch Gebied op om de toestand op te volgen, en om na te gaan wat het effect is van beheermaatregelen en drukken.” Ook de volgende doelstelling wordt vermeld: “Ik stel een actieprogramma op om de achteruitgang van (wilde) bijen, bestuivers en andere insecten een halt toe te roepen, en voeren dit uit.” Voorliggend INBO-advies geeft een aanzet om deze opdracht in te vullen.
Oorspronkelijke taalNederlands
UitgeverijInstituut voor Natuur- en Bosonderzoek
PublicatiestatusGepubliceerd - 10-mei-2022

Publicatie series

NaamAdviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Nr.INBO.A.4387

Thematische lijst

  • Zoogdieren
  • Landbouwgebieden
  • Fauna
  • Landbouw
  • Meetnetten
  • Maatschappij
  • Insecten
  • Broedvogels

Dit citeren